Pravidla

Pravidla pro pohyb po Zlaté stezce, chování v Českém ráji a vyhodnocení Ultra výzvy a dálkové trasy.

Cíl

Cílem ultra této ultra výzvy je zdolání Zlaté stezky Českého ráje po předepsané trase do limitu v dané kategorii.

Trasa

Trasa je daná, kopíruje červenou turistickou značku. Běžec si volí pouze směr:

  • Jičín – Mladá Boleslav
  • Mladá Boleslav – Jičín

Při sejití z trasy se běžec vždy vrátí na místo odbočení a pokračuje dál. Při odklonu z trasy ( občerstvení, návštěva památky, bloudění apod. ) se účastník, dle možností, vrátí na místo odkud z ní sešel a pokračuje dále po červené. Zkrátka, žádné zkracování. Raději o kilometr více, než aby na konci chyběl.

Odbočení z trasy je možné v případě nemožnosti průchodu stezkou kvůli nepříznivým přírodním podmínkám (například velký polom apod.) nebo při uzavření části stezky od veřejných orgánů. Obejděte překážku po nejbližší bezpečné cestě a znovu se vraťte zpět na červenou.

Čas, limit

  • Hlavní kategorie – běžci – zdolání trasy do 24 hodin od startu.
  • Vedlejší kategorie – turisté – zdolání trasy do 5 dnů ( 120 hodin ) od startu.

Uvádí se tzv. Elapsed time – Uplynulý čas – Celková uplynulá dobu běhu od startu do cíle, včetně zastávek a pauz. Věřím, že toto je nejspravedlivější a nejpřesnější způsob, jak vše porovnat. Standardně, jako při závodech.

Registrace

Pokus o zdolání výzvy Zlatá stezka Českého ráje je třeba se předem nahlásit a přihlásit se prostřednictvím registračního formuláře ( registrujte se zde > )

Odesláním registračního formuláře běžec stvrzuje zveřejnění poskytnutých údajů na webových stránkách a skutečnost, že se seznámil s pravidly.

Zdolání trasy, pohyb na stezce

Zdolání trasy musí být provedeno pouze za užití vlastní síly a po vlastních končetinách. Není dovoleno využívat jakýkoliv dopravní prostředek.

Podpůrný tým a spoluběžec na trase je povolen. Náhradní vybavení je možné přijmout od podpůrného týmu.

Úspěšný pokus musí být doložen zveřejněním GPS záznamu trasy či odkazem na něj v oblíbených on-line službách jako jsou Garmin Connect, Strava nebo jiná podobná aplikace. A zasláním minimálně dvou fotek z trasy.

Každý úspěšný účastník se stává členem Klubu Zlaté Stezky v kategorii, ve které výzvu zdolal.

Každý účastník jde na vlastní odpovědnost, veškerá rizika nese sám. Je povinen dodržovat veškerá pravidla platná v oblasti Českého ráje. Za případné přestupky, úrazy nebo ztrátu majetku nese zodpovědnost běžec.

Ultra výzva Zlatá stezka Českého ráje je individuální osobní výzva, není to organizovaná sportovní akce.

 

Pohybujte se, prosím, po celé Stezce, celém Českém ráji bezpečně, s ohledem na přírodu, okolí a další běžce, turisty, cyklisty a další osoby. Nezanechávejte po sobě žádné odpadky. V noci se chovejte tiše, nerušte zvířata.

Všechny pokyny, jak se chovat v oblasti Chráněné krajinné oblasti Český ráj najdete zde: pokyny pro návštěvníky Českého ráje.

Máte dotaz? Zprávu? Napište mi

10 + 15 =

Zlatá stezka Českého ráje

R

Dálková turistická trasa

R

Ultra běžecká výzva

R

118 km, 3000 m+

R

Červená turistická značka

R

Zážitky, výkon, památky a krásy přírody